Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου οι χρήστες ίσως χρειαστεί να συμπληρώσουν προσωπικά τους στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Το φαρμακείο επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που ζητήθηκαν. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την άδειά τους εκτός κι αν αυτό επιβάλλεται από κάποια δικαστική απόφαση ή απόφαση κάποιας άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε όπως αποκάλυψη των στοιχείων σας στην εταιρία ταχυμεταφορών ώστε να αποσταλεί η παραγγελία σας.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται για την παροχή των υπηρεσιών μας, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών και για τη διευκόλυνσή τους.

Προωθητικό υλικό κι ενημερωτικό δελτίο λαμβάνουν μόνο όσοι χρήστες δηλώσουν ότι θέλουν να εγγραφούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απεγγραφεί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία όποτε εκείνος το επιθυμεί.

Το φαρμακείο Phyto-Pharmacy καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αλλά ο χρήστης γνωρίζει ότι η αποστολή προσωπικών δεδομένων μέσω ίντερνετ δεν είναι απολύτως ασφαλής και δέχεται ότι το φαρμακείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανάγνωση αυτών των πληροφοριών από τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στο συγκεκριμένο ιστόστοπο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και να καλυφθούν οι νομικές υποχρεώσεις του φαρμακείου. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αιτηθεί διαγραφή των στοιχείων του αν το επιθυμεί. Τα στοιχεία του θα διαγραφούν εκτός κι αν σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι χρήστες πρέπει να κρατούν κρυφό τον κωδικό τους και να μην τον αποκαλύπτουν σε τρίτους. Την αποκλειστική ευθύνη για την αποκάλυψη του κωδικού φέρει μόνο ο ίδιος ο χρήστης. Αν αντιληφθείτε ότι ο κωδικός σας χρησιμοποιείται από τρίτο άτομο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα ώστε να διευθετηθεί το θέμα.

 

Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Ελλάδος κι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.